Без глоба за незаконен строеж до юли 2003 г.

За узаконяване на строежи, изградени преди юли 2003 г., няма да се плащат глоби. Причината е, че нарушението е извършено отдавна и няма как да бъде наложено административно наказание. Санкция за ползване на къща, която не е получила необходимите разрешителни, бе въведена с приетите през октомври промени в Закона за устройство на територията.

„Няма да тормозим хората с глоби. Напротив, общината ще им съдейства максимално, за да бъдат решени проблемите с имотите им. Няма как да налагаме санкции за нарушения, извършени преди повече от година“, потвърди Влади Калинов, шеф на дирекцията по „Общински строителен контрол“.

Поредната възможност за узаконяване на строежи, която залегна в ЗУТ,
влиза в сила от 26 ноември. Собствениците на такива имоти ще имат една година, за да подадат заявления в съответната община. До един месец, след като го направят, от общинската администрация трябва да направят констативен акт за установяване на незаконния строеж.

След това собственикът трябва да представи документи за собственост, виза за проектиране, ако е необходима такава, три копия от инвестиционния проект, на база на който се издава разрешението за строеж.

Ако това не бъде направено или контролният орган прецени, че строежът няма как да бъде узаконен, започва процедура за премахване. При преценка, че строежът може да бъде в съответствие с всички изисквания, започва съгласуване на инвестиционния проект – заснемане за узаконяване, привеждане според съгласувания проект, заплащане на дължимите такси и издаване на акт за узаконяване. Ако постройката има незавършени части, също се съгласува инвестиционен проект и се издава разрешение за строеж по общия ред за това.

Незаконно извършени преустройства в жилищните блокове също ще могат да се узаконяват. Актът за това ще се издава на името на всички собственици, ако не са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му.

Дали постройката е направена преди лятото на 2003 г., ще се преценява „с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс“.
Това означава, че могат да се използват както документи, така и свидетели на строителството – например съседи. Отделно се прилагат и декларации, в които собственикът посочва времето на градежа. За вписване на неверни данни лицата носят наказателна отговорност.

Промяната предвижда още строежите, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са допустими по действащите към момента на изграждането им разпоредби, да се приемат за търпими. Досега това важеше за постройки, направени до 1987 г. За тях не важи процедурата по узаконяване. Единствено при прехвърлянето на имота е необходимо да се представи удостоверение, че са търпими.

Всички производства по узаконяване трябва да приключат до ноември 2014 г., т.е. две години след влизането на закона в сила. Този срок важи както за сградите, за които тепърва ще започнат процедурите, така и за тези, за които е поискано да бъдат узаконени преди юли 2003 г. Тогава изтече срокът на предишната амнистия, но 9 г. по-късно част от производствата все още не са приключили.

Въвеждането на новата амнистия мина през парламента без дебат и мотиви. Вносител е шефът на регионалната комисия в парламента Любен Татарски. Той обясни промяната с това, че проблемът с незаконните строежи е масов и в цялата страна и ако започне премахването им, ще трябва да бъде съборена половин България.

В София обаче не се очаква масово узаконяване на сгради, заяви арх. Влади Калинов.
Според него в столицата има единични случаи на малки къщи в крайградските зони, които нямат нужния набор от документи. Собствениците им ще трябва да подадат декларация за изследване на възможностите за узаконяване в общината.
Документът трябва да е в свободен текст и за него няма да се плащат такси.

След това всеки ще получи писмо с указания за документите, които ще трябва да представи. По всеки от случаите ще трябва да се произнесе главният архитект. Няма да се допусне узаконяване само на имоти, за които се изисква промяна в градоустройствените планове, тъй като законът не позволява те да се променят заради подобни случаи. Със сигурност собствениците ще трябва да платят таксата за разглеждане на проектите, която обаче зависи от големината на имота и квартала, в който се намира. Таксата е от 6 до 14 лв. на кв. м.

1185 разрешения за ползване пък е издала общината от началото на годината до момента на имоти без акт 16.

Остъклените балкони няма да се пипат

Дирекцията за национален строителен контрол няма да предприема абсолютно никакви масови проверки на остъклени балкони, увери шефът на ДНСК Милка Гечева във връзка с последните промени в Закона за устройството на териториите.

Според новите разпоредби строежите, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, действали по времето, когато са извършени, или по сега действащите разпоредби, са търпими строежи и не подлежат на премахване.

Търпимостта възниква по силата на закона, а не по силата на документа – удостоверение за търпимост, уточниха от ДНСК. Точно затова не е задължително гражданите да се снабдяват с удостоверения за търпимост на такива строежи.

Така остъклените до 2001 г. балкони са търпими строежи, не е необходимо да се декларират или узаконяват и не подлежат на премахване.

Не е необходимо издаване на удостоверение, като съответно не се дължат такси и не се налагат глоби.
Времето на извършване на строежите, включително и остъклените балкони, се установява с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации.

За незаконно остъклените след 31 март 2001 г. до 25 юли 2003 г. балкони с промяната в закона е предвидена възможност да бъдат заявени за узаконяване. Производството по узаконяването им започва след заявление от собственика до главни архитекти на общинска или районна администрация. Това става в едногодишен срок от влизане в сила на закона. Остъклените балкони са от шеста категория, като за тях не е необходимо изготвяне на инвестиционен проект. За издаване на актове за узаконяване се дължи такса за административна услуга.

По отношение налагането на глоби е важно да се знае, че законът за административните нарушения не предвижда санкция след изтичане на едногодишен срок от нарушението, категорични са експертите от строителния контрол. Затова е недопустимо налагането на глоби на физическите лица, извършили остъкляване на балкони преди това.

До 10 000 лв. санкция за къща без разрешителни

От 1000 до 10 000 лв. глоба ще бъде налагана занапред на лицата, които ползват строежи в нарушение на закона, предвиждат последните изменения в ЗУТ.
Санкцията ще е за собствениците на неизрядни имоти от четвърта и пета категория. Такива са вилни, жилищни и смесени сгради със средно и ниско застрояване. Контролът върху тях се упражнява от общините.

Ако енергийните, топлофикационните и ВиК дружествата не изпълнят разпореждане на кмета на съответната община да спрат захранването към незаконен обект, ще бъдат наказвани със санкция между 5000 и 20 000 лв.

Законът дава право на кметовете да задължават собствениците на търпими строежи да премахнат или ремонтират част от тях, ако застрашават сигурността, чистотата и спокойствието на гражданите. Ако подобна заповед не бъде изпълнена и е създадена опасност за други лица, ще се налага глоба между 1000 и 10 000 лв.

Вяра Иванова, Даринка Илиева, Венета Начева;

http://www.24chasa.bg

споделяне в социални мрежи

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=4466

Създадено от на ное. 7 2012. Част от Закони, Новини, Съвети. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Коментарите и пинг в момента са спрени.

Коментирането е спряно

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes