Архив на категория: ПЪТЕВОДИТЕЛ

Такси за камери, търговия и паркинг на Национален събор „Копривщица 2015“ 7-9 август

При провеждането на ХІ-ти Национален събор на народното творчество – гр. Копривщица 7-9 август 2015 г. са определени следните такси: Такси за видеокамери: Подвижни многокамерни телевизионни станции – от 3000,00 до 10000,00 лева; без права за преизлъчване; Права за преизлъчване 0.30 лева на преизлъчена минута срок до 5 години; Видеокамери, модели: професионални видеокамери – 500,00 […]

„Балканска книга на рекордите “ „Balkan Book of Records „

Фондация “НАЦИОНАЛЕН ТРЪСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО БЪЛГАРИЯ” обявява създаването на нова програма. „Балканска книга на рекордите ©“  „Balkan Book of Records ©“ След успеха на начинанието ни Национална академия „Кулинарен историк“, дойде времето да покажем и най-интересните, най-старите, най-малките, най-големите и най-балканските истории, събития, начинания и културни, кулинарни и исторически постижения на […]

Конкурс «Русская Звезда» 2011

Текат последни 5 дни за регистрация, като всеки един е нетърпеливо отмятан в календара на вече заявлите участие фирми-претенденти за награда в I-ви ежегоден конкурс «Русская Звезда» – 2011, организиран от асоциация «Альоша» и рускоезичното списание «The Sea». Първото заседание на журито по конкурса ще се състои на 14 юли, 2011 г! Регистрация може да […]

Ежегоден Конкурс «Русская Звезда»

Асоциацията на рускоезичните собственици на недвижими имоти в България ‘‘Альоша’’, съвместно с ред-колегията на списание ‘‘Тhe Sea’’ – илюстровано издание, разпространявано на руски език по цялото крайбрежие на българското Черноморие, учредиха и обявиха провеждането, за текущата 2011 година, на първия Ежегоден Конкурс «Русская Звезда». Конкурсът е предвиден за български предприятия и фирми, ориентирани към предоставяне […]

Как се ограничава плащането в брой

УКАЗАНИЕ ОТНОСНО: Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта на това указание е да внесе допълнителна яснота за единното прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ) от органите на Националната агенция за […]

Речник на остарели имена на местности и турцизми

За много думи, които употребяваме в ежедневието си, даже не подозираме какво наистина означават.На места една дума е добила гражданска употреба, която е далеч от смисъла и.За да не се чудим какво е това чатарлък /кръстопът/, или някоя друга странна дума е настоящия речник. абас – везни за мерене на бисер абат – католически свещенник, […]

Речник на собственика на имот

Какво ли значат тези странни букви по чертежи, скици, визи и разни други документи. Означения             Тълкувания ДНСК Дирекция за национален строителен контрол ДОПК Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Е-mail Електронна поща към Интернет ЕПК Едроплощен кофраж (вид строителство) ЖСК Жилищно-строителна кооперация ЗРП Застроителен и регулационен план (подплан, одобрено бъдещо застрояване и […]

Собственик на реституиран имот и третото лице

Решението по уважен иск по чл. 7 ЗВСОНИ е противопоставимо на трето лице, придобило подлежащия на реституция имот от ответника, преди предявяването на иска. Разпоредбата на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ се прилага и по отношение на трето лице, придобило имота при посочените условия. Тълкувателно решение № 1/02.06.2009 г. на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен […]

Новите данъци идват

Знаем ли кога изтичат сроковете ??? Срокове за деклариране и издължаване на ДАНЪЦИ през 2011г. ЯНУАРИ До 10-ти януари: ЗДДФЛ – Закон за данък върху доходите на физическите лица 1. Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2009 г. за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по […]

Данъчно третиране по ЗДДС при делба

ПИСМО ИЗХ. № 06-00-3 ОТ 14.05.2009 Г. НА НАП ОТНОСНО: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ПРИ ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ В изпратено от Вас писмено запитване, постъпило в регистъра на Централно управление на НАП с вх. […]

Констативен нотариален акт по документи

Основното при констативните нотариални актове е, че във формата на нотариален акт се удостоверява (констатира) съществуването на правото на собственост или други вещни права, без да се прехвърлят, променят или погасяват такива. Широко разпространени са два вида констативни актове: 1. Така наречените “констативни актове по документи”, регламентирани в чл. 587, ал. 1 ГПК; и 2. констативни актове […]

Подробни устройствени планове (ПУП) – същност и видове.

Материята за първи път е уредена със Закона за благоустройство на населените места от 1897 г. Закон със същото наименование е приет и през 1905, а трети – 1936 г. През 1941 г. се приема Закона за благоустройството – дословен превод от немски. През 1949 г. се приема Закона за плановото изграждане на населените места. […]

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes