Eфективност на дуалистичната санкционна система

Често в пресата се отразява сложността на обществените настроения по повод на престъпни деяния. Управляващите се изказват за тези деяния, че ще ги преодолеят със следните „идеи”:

1.Свада между студенти, завършила с намушкване с нож и смърт – Ще се криминализира  носе­нето на ножове.

2.Отвличане – Ще се наказва с доживотен за­твор.

3.Палежи на коли – Ще се криминализира пренасянето на бензин в туби.

4.Блъснат пешеходец – Ще се вдигнат наказанията за пътни произшествия

5. Загинали хора при катастрофа – Ще се вдигнат наказанията за ПТП от този вид

6.Липса на контрол по храните – Ще се криминализира и вкара в НК

7. Неплащане на осигуровки – Ще се криминализира и вкара в НК

Коментарът на Борис Велчев относно тези „идеи” е, че „Те знаят отлично какво е престъпление, знаят какви наказания се полагат и си казват – какво им трябва на прокуратурата – някакви доказателства. Стига с тези работи. Докато не преодолеем този инстинкт да криминализираме всичко, много трудно ще имаме смислена наказателна политика.“

Тези „идеи” със сигурност не са ре­зултат от анализ на проблема –  „ефективност на санкционната система” при пътнотранспортни произшествия, превенцията на нару­шения по пътищата. Наказателният кодекс (НК) е сред най – променяните нормативни актове. Така например за периода 1990 – 2012 г. той е променян 60 пъти, или средно от 3 до 5 пъти годишно. Само този парламент е предложил в пленарна зала 22 проекти за промени. С други думи управляващите се опитват чрез НК да решат всички проблеми на обществото.

В същото време ние сме на първо място в ЕС по убити пе­шеходци на глава от населени­ето. Според данните на пътна полиция за периода 2007-2010 г. средно на година са из­давани 1500 акта за отнемане, предимство на пешеходна пътека. Само за 2010 г. те са 1119. През 2011 г. контролните органи са съставили 3700 актове за нарушения. Но въпреки това броят на ударените пешеходци не се е променил.

Няма изследване за причината на такова шофьорско пътно поведение спрямо пешеходците. Видимо е, че санкциите чрез глоба с фиш до 50 лв. и глоба с АУАН и НП до 100 лв. са неефективни.  Освен това, възможно ли е пътна полиция да налага тези санкции повсеместно? Отговорът тук е по-скоро НЕ, отколкото ДА.

Тези случаи, както и много други, показват, че „дуалистичната санкционна система” е неефективна. При нея наказанията са две – Лишаване от свобода  и  Глоба, което означава, че трябва да се търси алтернатива.

Така например, могат се вземат „защитни мерки” срещу безотговорни шофьори на пешеходна пътека и светофар, които да се базират върху собствеността на автомобила. Тази защитна мярка се нарича „гърбица” известна още като „лежащ полицай”. Ако собственикат на МПС се движи с несъобразена скорост спрямо „гърбицата” може да получи вреди по картера, средното гърне или да скъса тампоните на носачите.

Рискът от вреди по колата с последващ ремонт принуждава шофьорите да преминават „лежащия полицай” с по-ниска скорост,което от своя страна защитава пешеходната патека много по-добре отколкото глоба с фиш до 50 лв. по две причини. Първо пътна полиция не може да дежури на една пешеходна пътека 24 ч.. Второ ремонта на колата ще е по-скъп от 50 лв глоба с фиш, защото се губи време и пари.

 По този начин защитната мярка на пешеходната пътека е неизбежна.

Лазар Груев казва, че не е важна големината на наказанието, а неговата неизбежност.

В заключение може да се каже, че алтернативата на „дуалистичната санкционна система” е да се налагат наказания, защитни и принудителни мерки построени на икономическа основа и съобразени с икономическите закони. По голямата част от закононарушенията са всъщност икономическа престъпност, която не е необходимо да се инкриминира и да се въвежда в НК. Към нея трябва да се подходи с методите на икономика на правото.

 Efficiency of the dualistic sanctioning system

 Krasimir Krivodolski

 University of Foresty

Resume:

In the article at hand, the author proves that in many cases, the dualistic sanctioning system is inefficient and another way of affecting social processes is necessary. They find an alternative of imprisonment and fining in security measures, based on property. An opinion is presented, that a significant part of law violations infact represent economical crime, which need not be incriminated and included in the criminal code. It has to be dealt with using the methods of “economical law”.

Литература

Груев, Л. „Санкционната система по българското наказатилно право”- И.К. “СИБИ”, София 1997 г.

  в.” Капитал” 10-16 март 2012 г.

социално споделяне

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=4527

Създадено от на дек. 19 2012. Част от Научни публикации. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Коментарите и пинг в момента са спрени.

Коментирането е спряно

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes