Не се плашете от събирачите на дългове

Получих заповед за изпълнение, според която трябва да платя 500 лв. на непозната за мен фирма. Тя е една от тези, които наричат колекторски, и събира дългове. Искат ми пари, които дължа по договор с мобилен оператор, прекратен преди 3 години.

Как става така, че без да знам, съм задължен да плащам на фирма, с която нищо не ме свързва? Не трябваше ли от мобилния оператор да ме предупредят, че са дали дълга ми на друг? Сега на кого дължа пари, защото се оказа, че мога да платя и на двете фирми?

Димитър Стоянов, Пазарджик

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ, омбудсман

 Писмото на вашия читател за пореден път поставя проблеми, с които институцията на омбудсмана се сблъсква непрестанно. Статистиката показва, че всяка четвърта жалба срещу мобилен оператор, която пристига при нас, е за т.нар. цесия. При нея дългът е прехвърлен на колекторска фирма.

За да не бъда голословен, ще си послужа със статистика. За 2012 г. в институцията на омбудсмана са постъпили точно 108 жалби срещу мобилните оператори за цесия. От тях: срещу „БТК“ АД – 57 жалби, срещу „Космо България Мобайл“ ЕАД – 47 оплаквания, и още 4 срещу „Мобилтел“ ЕАД.

Считам за редно да посоча и колекторските фирми, за които са получени най-много оплаквания при нас. Това са „С. Г. Груп“ ООД (65 жалби), „Кредитреформ България“ ЕООД (13 жалби) и „Фронтекс Интернешънъл“ ЕООД (8 жалби).

Всички тези случаи бяха проверени от омбудсмана и изводите от тях са, че мобилните оператори не спазват законовите изисквания относно цесията, а колекторските фирми работят с непрофесионални методи. Преди време дори си позволих да ги определя като такива от мутренските времена, защото са на ръба на закона.

Точно както в писмото на читателя на „Труд“ често се търсят дължими суми след три, пет, осем и дори повече години. Освен това хората разбират за тях от извънсъдебните покани, които получават от фирмите за събиране на вземания. Ще дам пример с една жалбоподателка, на която търсеха суми от 2002 г., които тя твърди, че отдавна е платила. След като подаде оплакване, от мобилния оператор поискаха да представи документ за плащането 10 години след като е направено!

Много сериозен проблем е, че потребителите не се уведомяват от компаниите по надлежния ред (чл.99 от Закона за задълженията и договорите), че задълженията им са прехвърлени към външни фирми. А на това отгоре след като се свържат с фирмите за вземания, им се разяснява, че могат да заплатят задълженията си и при мобилния оператор. Това още повече ги обърква и те не са наясно на кого е правилно да платят. А всеки знае, че който плаща грешно, плаща два пъти.

Преговори на хартия

И трите мобилни оператора са предвидили в общите си условия сходни формулировки, че ще решават възникналите проблеми с потребителите си с непосредствени преговори. Многобройните жалби до институцията на омбудсмана обаче показват, че преговорите с длъжниците не са честа практика, а вместо това предпочитаният похват е задълженията да се прехвърлят на външна фирма.

Затова изпратих две простички препоръки до тях. Първата е: преди прехвърляне на вземането си, операторът да уведомява потребителя за неплатените задължения и да предприеме стъпки за решаване на спора помежду им. А втората: ако все пак прехвърли дълга на фирма за събиране на вземания, операторът да уведомява длъжника за това.
Последното е изключително важно и от правна, и от житейска гледна точка.

По-горе вече споменах чл. 99 от Закона за задълженията и договорите. Той е посветен на прехвърлянето на вземания или т.нар. цесия. Сега ще цитирам последните две изречения от този текст: „Предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето и да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото прехвърляне. Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния кредитор.“

Тези две изречения са повече от ясни и от тях следва, че всички обаждания и писма от колекторските фирми не означават нищо за клиента на мобилен оператор, докато последният не го уведоми. Това изискване на закона има изключителна житейска логика, защото иначе всеки ден може да ви пишат и да ви се обаждат от всякакви фирми и да твърдят, че им дължите пари. Но само вашият първоначален кредитор може да знае дали е прехвърлил дълга ви на друг.

Голям брой от жалбите до институцията на омбудсмана обаче са пълни с други оплаквания. Те са срещу подхода и методите, които се прилагат от фирмите за събиране на вземания, и будят особена тревога. Сигналите са за неправомерни действия срещу личността на длъжника или негови близки, които се изразяват в психологически натиск, придружен и със заплахи. По неясен и съмнителен начин фирмите се сдобиват с телефонни номера и на лица, свързани с длъжника – родители, братя и сестри. Дори имаше случай, в който се твърдеше и за оказван натиск чрез работодател. Всичко това води до всекидневен стрес, което се предполага, че е търсен резултат.

Маловажен случай?!

Гражданин, който се обърна за помощ към мен, например твърди, че многократно е притесняван по телефона и заплашван от служители на колекторска фирма за дълг от 2007 г. Човекът дори беше направил аудиозапис на разговор между него и служител на компанията, в който последният отправяше недвусмислени заплахи.

Разказвам този случай, защото миналата година той стана повод да поискам съдействие от тогавашния главен прокурор Борис Велчев и от бившия вече министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

Обърнах се към тях, защото гражданите се оплакваха, че когато подават жалби в полицейските управления или до държавното обвинение, там или отказват да ги приемат, или не предприемат нищо с мотив, че случаят е маловажен. Това е крайно обезпокоително, защото гражданите се чувстват все по-беззащитни, а фирмите, които си позволяват да прилагат силови методи, все по-недосегаеми.

Обещанието на МВР

От МВР ми бе отговорено, че при проверка на оплакванията на граждани за психически тормоз и силово въздействие е почти невъзможно да бъде доказано и документирано отправянето на заплахи от служители на колекторските фирми. А обикновено всичко приключва със съставянето на предупредителен протокол на конкретния човек във фирмата.

Все пак министерството се ангажира, че ще бъдат проведени срещи с представители на фирми, събиращи задължения, и ще им бъде разяснена наказателната отговорност за принуда, рекет и изнудване, която може да бъде търсена при използване на неправомерни методи за въздействие. Както и че ще се съставят предупредителни протоколи на служителите в тези фирми за всеки случай, в който нарушават неприкосновеността на гражданите.

Още не знам дали това обещание е спазено и чакам отговор, но каквито и мерки да се предприемат, правата и икономическите интереси на потребителите няма да бъдат защитени, докато дейността на колекторските фирми получи специална регламентация. Дотогава нека хората да знаят, че не трябва да се плашат от събирачите на дългове, те нито са държавен орган, нито имат право да ги принуждават да платят.

http://www.trud.bg

споделяне на връзка

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=4724

Създадено от на апр. 16 2013. Част от Закони, Измами, Новини. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Коментарите и пинг в момента са спрени.

Коментирането е спряно

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes