Статии, характеризирани с: ЗДДС

Как да ползвате данъчно облекчение за ипотечен кредит

Данъчно облекчение за млади семейства Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност от сумата от годишните данъчни основи  да се приспаднат лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от сумата от годишните данъчни основи означава, че с размера на направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит се намалява сборът от всички облагаеми […]

Минимални осигурителни прагове 2012 г.

Вноски за фонд ТЗПБ за 2012 Изтеглете таблица с новите минималени  осигурителени доходи по основни  икономически  дейности  и квалификационни  групи професии  – 2012  г. – обнародван в държавен вестник бр.100 от 20 дек. 2011 Изтеглете таблица с новите диференцирани  осигурителни  вноски за  фонд „ТЗПБ“  2012  – обнародван в държавен вестник бр.100 от 20 дек. 2011  1. Минималният осигурителен доход за работниците […]

Влогове, имоти, банки, цени и данъци

В годините на бум на цените на недвижимите имоти, много собственици на имоти направиха добри сделки. Масова практика беше да се вписват в нотариалните актове суми близки или леко надвишаващи данъчната оценка. Разликата до реалната спазарена цена се изплащаше на ръка или по банков път. Практиката беше да се вписва основание „продажба на имот”. С […]

Собственик спаси на косъм хотела си, обявен на търг от данъчните

Собственикът на хотел, който Националната агенция за приходите във Варна обяви за публична продан на таен търг, внесе доброволно просрочен ДДС и корпоративен данък в размер над 150 000 лева, съобщиха от НАП. Търгът за атрактивния имот, намиращ се на брега на Дуранкулашкото езеро и разполагащ с девет спални, термопомпена климатична инсталация, соларна инсталация за […]

НАП и данъкоплатците

В последно време държавата предприе няколко мерки за да следи по отблизо дейността на данъкоплатците. Бяха ограничени плащанията в брой, бяха задължени производители и търговци на горива и алкохол да сложат измервателни уреди в своите обекти, а до края на март 2012 година, всички касови апарати трябва да имат дистанционна връзка с НАП. Не е […]

ДДС при продажба и наем на имот

Как се третират доходите и регистрацията по ЗДДС на физическо лице при продажба и наем. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Собственик сте на недвижими имоти – магазин и УПИ /незастроено/, които отдавате под наем. Зададени са следните въпроси: 1. При продажбата на УПИ за стойност над 50 000 лв. подлежите ли на регистрация по […]

ДДС и публична продан на имот

Какъв е реда за начисляване на ДДС при някои случаи на публична продан от ЧСИ Според изложеното в запитването по изпълнително дело №…… по описа на ЧСИ  рег.№…със страни: взискател „СЖЕ” АД  и длъжник „ОД” ЕООД, във връзка с предстоящо насрочване на публична продан на ипотекираните в полза на взискателя недвижими имоти и заложени движими […]

Закон за изтреблeние на разбойниците

Разбойник се счита онзи, който по навик или занаят сам или с други лица извършва грабеж, насилие или убийство с цел за ограбване. Старите закони са прекалено съвременни и днес. Закон за изтреблeние на разбойниците Утвърден с указ N: 721 от 07.12.1922 г. и обнародван в ”Държавен вестник ”, брой 205 от 12 декември 1922 […]

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes