Статии, характеризирани с: ЗДДФЛ

Как да ползвате данъчно облекчение за ипотечен кредит

Данъчно облекчение за млади семейства Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност от сумата от годишните данъчни основи  да се приспаднат лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от сумата от годишните данъчни основи означава, че с размера на направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит се намалява сборът от всички облагаеми […]

Минимални осигурителни прагове 2012 г.

Вноски за фонд ТЗПБ за 2012 Изтеглете таблица с новите минималени  осигурителени доходи по основни  икономически  дейности  и квалификационни  групи професии  – 2012  г. – обнародван в държавен вестник бр.100 от 20 дек. 2011 Изтеглете таблица с новите диференцирани  осигурителни  вноски за  фонд „ТЗПБ“  2012  – обнародван в държавен вестник бр.100 от 20 дек. 2011  1. Минималният осигурителен доход за работниците […]

Влогове, имоти, банки, цени и данъци

В годините на бум на цените на недвижимите имоти, много собственици на имоти направиха добри сделки. Масова практика беше да се вписват в нотариалните актове суми близки или леко надвишаващи данъчната оценка. Разликата до реалната спазарена цена се изплащаше на ръка или по банков път. Практиката беше да се вписва основание „продажба на имот”. С […]

Опростена е бумащината за фирми-наематели на жилища

С приетите днес от правителството промени в (ЗДДФЛ) се слага край на огромната бумащина, с която фирмите и самоосигуряващите се лица-наематели на помещения в жилищните сгради в режим на етажна собственост бяха затрупани всеки месец. На извънредно заседание на кабинета, на което беше приет бюджетът за 2012 г., министрите одобриха и проекта за изменения в данъчния […]

Закон за изтреблeние на разбойниците

Разбойник се счита онзи, който по навик или занаят сам или с други лица извършва грабеж, насилие или убийство с цел за ограбване. Старите закони са прекалено съвременни и днес. Закон за изтреблeние на разбойниците Утвърден с указ N: 721 от 07.12.1922 г. и обнародван в ”Държавен вестник ”, брой 205 от 12 декември 1922 […]

Необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Една изключително важна стъпка при облагането на физическите лица е разграничаването на доходите на облагаеми и необлагаеми. На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по […]

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes