Статии, характеризирани с: нап

Как да ползвате данъчно облекчение за ипотечен кредит

Данъчно облекчение за млади семейства Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност от сумата от годишните данъчни основи  да се приспаднат лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от сумата от годишните данъчни основи означава, че с размера на направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит се намалява сборът от всички облагаеми […]

Минимални осигурителни прагове 2012 г.

Вноски за фонд ТЗПБ за 2012 Изтеглете таблица с новите минималени  осигурителени доходи по основни  икономически  дейности  и квалификационни  групи професии  – 2012  г. – обнародван в държавен вестник бр.100 от 20 дек. 2011 Изтеглете таблица с новите диференцирани  осигурителни  вноски за  фонд „ТЗПБ“  2012  – обнародван в държавен вестник бр.100 от 20 дек. 2011  1. Минималният осигурителен доход за работниците […]

Нов образец на декларации за 2012 година обяви НАП

Нови образци на декларации за 2012 година обявиха от НАП – туристически данък, корпоративен данък и облагане на доходите на физическите лица. Декларация за облагане с туристически данък 2012    Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък 2012  Декларацията се подава за всеки туристически обект – […]

Изоставените къщи

България е осеяна със стотици хиляди изоставени и рушащи се къщи. По официални данни над 150 селища са напълно обезлюдени, а къщите там очакват природата да ги прибере и да бъдат заличени от лицето на земята. Грозна картина представляват и вилните зони около градовете. Лелеяният стандарт на 70-те и 80-те години на миналия век беше […]

ДДС при продажба и наем на имот

Как се третират доходите и регистрацията по ЗДДС на физическо лице при продажба и наем. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Собственик сте на недвижими имоти – магазин и УПИ /незастроено/, които отдавате под наем. Зададени са следните въпроси: 1. При продажбата на УПИ за стойност над 50 000 лв. подлежите ли на регистрация по […]

ДДС и публична продан на имот

Какъв е реда за начисляване на ДДС при някои случаи на публична продан от ЧСИ Според изложеното в запитването по изпълнително дело №…… по описа на ЧСИ  рег.№…със страни: взискател „СЖЕ” АД  и длъжник „ОД” ЕООД, във връзка с предстоящо насрочване на публична продан на ипотекираните в полза на взискателя недвижими имоти и заложени движими […]

450 000 собственици на общи части отдавани под наем, са вече нарушители

Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет през октомври 2010 г. и целящ да изсветли доходите от наеми, най-вероятно ще доведе до увеличение на административната тежест за наемателите за сметка на хазяите им. В изпълнение на новите законови изисквания, наемателят се задължава всеки месец да превежда на НАП 10% от размера на наема, […]

Данъчна проверка на физическо лице

Късата клечка „данъчна проверка“ Вие сте физичeско лице и данъчните ви правят проверка. Не е за поздравления, може да се каже дори че сте изтеглили късата клечка, тъй като проверките и ревизиите на физическите лица обхващат само 0.5% от всички данъчни декларации (въпреки че са между 15 и 20% от общия брой проверки на Националната […]

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes