Статии, характеризирани с: Красимир Криводолски

Eфективност на дуалистичната санкционна система

Често в пресата се отразява сложността на обществените настроения по повод на престъпни деяния. Управляващите се изказват за тези деяния, че ще ги преодолеят със следните „идеи”: 1.Свада между студенти, завършила с намушкване с нож и смърт – Ще се криминализира  носе­нето на ножове. 2.Отвличане – Ще се наказва с доживотен за­твор. 3.Палежи на коли […]

Потребителската кошница и политика

Потребителската кошница и изчисленият по нея индекс на потребителски цени са обект на различни политически практики. Според международната методика на Евростат и МВФ конструирането на кошницата и изчисления по нея индекс трябва да е официалният измерител на инфлацията за дадена държава. Националният статистически институт (НСИ) смята индексът в България ежемесечно и го сравнява с базисен […]

Българските паркове и инвеститори

Горите на България са близо 30% от територията й. От тях  4,76% са паркове и защитени територии. На площ от 5 274,179 км2са обявени 3 национални парка, 55 стриктни резервата, 35 поддържани резервата, 11 природни парка, 146 защитени местности, 473 природни забележителности и 972 исторически места. Най-голяма е площта на природните паркове – 38% и […]

Глобата при пазарно горско стопанско

Пазарът е механизъм, който ускорява взаимодействието между производител и потребител, посредством търговските операции, извършвани на него.  Сегашното състояние на пазара на дървесина е описан в Закона за Горите в  чл. 112 от ЗГ (ДВ бр.19 от 09.04.2011 г.), според който се прилагат няколко начина за възмездно ползване на дървесина (продажба на стояща дървесина на корен; […]

Бизнесът и празничната система

В държавите с пазарна икономика от пазарния анализатор до търговецът на дребно е разпространено мнението, че празничната търговия в края на годината създава положителен резултат. Възприето е разбирането, че ноември и декември са добрите месеци за бизнеса. До това заключение може да се стигне, като се наблюдава увеличения стоково-паричен оборот през коледните и новогодишни празници. […]

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes