Земеделците могат да се жалват за очертаните ниви

До 20 януари всички кандидати за субсидии на единица площ могат да се запознаят със специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” и евентуално да подадат възражения за обхвата му. Земеделците може да разберат за нивите, които изцяло или частично попадат извън специализирания слой, на  интернет страницата на ДФ „Земеделие” в секция „Система за индивидуална справка по директни плащания”. Всички подробности за географския обхват на слоя ще се дават и във всяка общинска служба по земеделие в рамките на областта, в която се намират заявените площи. При посещение в службите е препоръчително стопаните да носят карти на блоковете на земеделското стопанство от заявлението за подпомагане за миналата година.

Възраженията срещу обхвата на специализирания слой се генерират автоматично от същата секция от сайта на ДФ „Земеделие”, след като земеделският стопанин е избрал за кои части не е съгласен. Разпечатаните възражения се подават до Областна дирекция „Земеделие” по постоянен адрес или адрес на управление на кандидатите за подпомагане. Възражението се подписва от кандидата, който следва също така да попълни саморъчно и адреса на областната дирекция „Земеделие”, чрез което се подава несъгласието.

Въз основа на подадените възражения ще се направят необходимите проверки и специализираният слой „Площи, допустими за подпомагане” може да бъде  актуализиран, ако е установена техническа грешка или пропуск в него.

http://www.monitor.bg

сподели ме

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=3962

Създадено от на ян. 8 2012. Част от Еврофондове, Новини, Съвети. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Може да пропуснете до края и да оставите коментар. Пинг в момента не е позволен.

Оставете коментар

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes