Личностно-жизнена стратегия и пенсионната възраст

Темата за увеличаване на пенсионната възраст е много обсъждана в България  и  други страни на Европа.

Основата на пенсионната реформа е да се намалят разходите по изплащане на пенсии и да се увеличи облагането на доходите с осигуровки.

В  държавите от западна Европа пенсионната реформа протича по един начин, а в страните на източна Европа по друг, като например

В Англия минималния период за придобиване право на пенсия е 10 г. осигурителен стаж. Стандартна възраст за пенсиониране-Мъже: 65 г. Жени: 60 г. (ще нараства плавно за периода 2010-2020 г. до достигане на 68 г. за мъже и 65 г. за жени). Няма ранно пенсиониране. Пенсионирането след осигурителния стаж може да се отлага. Държавата стимулира отлагането на пенсионирането чрез увеличение на пенсията с 10.4% за всяка година отложено пенсиониране. Няма ограничение в съвместяване на пенсията с други доходи.

В Холандия пенсионното дело е на капиталов принцип. Ето защо там няма минимален период за придобиване право на пенсия. Стандартна възраст за пенсиониране за мъже и жени: 65 г. Няма ранно пенсиониране. Няма отлагане  на пенсионирането. Пенсионерът може да получава пенсия и доход от дейност едновременно. Няма ограничения при съвместяването на пенсии с други доходи.

В Чехия пенсионната реформа предизвика големи социални вълнения. Минимален период за придобиване право на пенсия- 25 г. стаж при пенсиониране на стандартната пенсионна възраст за мъже: 61 г. и 8 м., за жени: зависи от броя на отгледаните деца: без деца-60 г.;  с 1 дете-59 г.; с 2 деца-58 г. 3 или 4 деца – 57 г.;  5 или повече – 56 г. (Пенсионната възраст ще бъде плавно увеличавана с 2 месеца за мъжете и с 4 месеца за жените до достигане на 63 г. мъже, 62 за жени без деца и  59 с 5 или повече деца). Ранно пенсиониране до 3 г.  по-рано от стандартната пенсионна възраст при наличието на 25 г. стаж. Отлагане на пенсионирането е до 90 дни след пенсионна възраст. Съвместяване на пенсии и други доходи –  За всеки 90 дни отлагане на пенсионирането се полагат 1.5% увеличение на пенсията. Стимули за отлагане на пенсионирането – за всеки 90 дни отлагане на пенсионирането се полагат 1.5% увеличение на пенсията.

В Гърция намалението на пенсиите с 15%, предизвика масови протести. Минималният период за придобиване право на пенсия е 15 г. Стандартна възраст за пенсиониране за родени преди 1993: Мъже 65 г., Жени 60 г.; Родени след 1993: Мъже и  Жени: 65 г. Ранно пенсиониране е без възрастово ограничение при 37 г. стаж. Отлагане на пенсионирането може да се осъществява до 67 г. възраст. Съвместяване на пенсии и други доходи – Съвместяването е възможно, но ако пенсията надвишава 734€ на месец, разликата между действителния размер на пенсията и 734€ се намалява със 70%. Стимули за отлагане на пенсионирането – за лица между 63 и 67 г., всяка година след 35-тата година осигурителен стаж носи 3% увеличение при изчисляване на пенсията.

Следователно в държави с преобладаваща държавна пенсионна система работещите в държавния сектор са най-засегнати от пенсионните промени и реагират остро.

В България минималния период за придобиване право на пенсия е сложно изчислен. Стандартна възраст за пенсиониране- За мъжете – 63 г. за жените – 59 г. (Пенсионната възраст ще се повишават с 6 месеца всяка календарна година). Ранно пенсиониране няма с изключение на фондовете – „Учителски пенсионен фонд“, и  „Професионален пенсионен фонд”. Няма възрастово ограничение при отлагане на пенсионирането. Няма ограничения за съвместяване на пенсии и други доходи. Стимули за отлагане на пенсионирането.  Всяка година осигурителен стаж след навършване на стандартната пенсионна възраст, дава 3% увеличение вместо 1% в размера на пенсията.

Стопанско активните пенсионери работят в държавен и частен сектор. Тези които работят в държавния сектор плащат данък общ доход и здравни осигуровки. Другите, които работят в частния сектор плащат данък общ доход или патент и здравни осигуровки. Пенсионерите и от двата сектора са освободени от социални осигуровки. Но облагането на работещите пенсионери с данъци има следните логически възможности:

  1. дохода на пенсионерите да не се облага – дава предимство пред младите специалисти на пазара на труда
  2. дохода да се облага така, сякаш индивида не е пенсионер – дава предимство на младите специалисти на пазара на труда. Фирмите предпочитат младите специалисти.
  3. дохода да служи всяка година за актуализиране на пенсията в посока на покачване

Алтернатива на тези пенсионни възможности е  Холандският опит в пенсионно дело на капиталов принцип. Следователно пенсионирането би могло да се базира на „личностно-жизнената стратегия” на индивида плюс еднократна държавна субсидия към датата на пенсиониране на индивида.

Както е известно основата на концепцията „личностно-жизнената стратегия” е построена по аналогията с жизнения цикъл на биологичните организми. Чрез нея се описва продължителността и последователните изменения на трудовия пазар за даден индивид. В литературата термините „жизнен цикъл” и „личностно-жизнена стратегия” се изразяват графично с крива. Тя изразява еднаквите цикли през които минава всички в течение на своя живот – детство, юношество, младост, израстване, зрелост, старост. (фиг. 1)

Фиг. 1    Личностен  жизнен  цикъл и икономически стратегии

където:

А – Детство и юношество(до 18г.) – През периода се изгражда личността. Човекът има чувство, че всичко е възможно, само дето не достига мъдрост и предпазливост.

В- Младост и израстване(до 25г.) – В периода човек реализира активен духовен растеж и стига до необходимостта да избере своя жизнен път.

– Зрелост(25-65) – В този стадий човекът е с достатъчно сили и мъдрост за да решава важни житейски задачи.

– Старост(65-70-85) – Това е времето в което се прилага натрупания опит и знания за лична и обществена полза. Старостта е периодът за размисъл и усъвършенстване.

Іфирмената стратегия – фирмата назначава млади хора за да инвестира в тяхното фирмено   образование.

ІІ Правителствена стратегия – спад на разходите по изплащане на пенсии. Използване на опита и знанията на индивида за  обществена полза, както и нарастване облагането на доходите с осигуровки.

„Личностно-жизнената стратегия” на индивида се проявява при стопанство построено на пазарен принцип. Законът за търсенето и предлагането се явява в качеството си на централна система на трудовия пазара. Той е обективната обща, съществена и необходимо повтаряща се връзка между обществото и индивида. Движението на системата позволява да се разберат типовете времево съзнание на индивида, чиито времеви интервали се очертават от две фиксирани форми:

Сегашната личност и бъдещата личност. Връзката между тях обикновено се определея  в социологическата литература, като “личностна стратегия” или “личностно-жизнена стратегия”. Така може да се предположи, че стратегията се индуцира от трансформацията на икономическия конюнктурен цикъл, защото той определя стопанските условия към които индивида се приспособява за да обслужи реализацията на жизнено важните си цели.

Търсенето и предлагането на пазара на труда, като вътрешно присъща система на икономическия цикъл, изразява подема и спада на напрежението в личния живот и определя количествено успеха или неуспеха на икономическите стратегии на индивида изразени в Работна заплата, Премия, Дивидент и Предприемачески доход.

Например стопанин, който отглежда птици през зимата и през лятото става в 05.00 ч. за да ги храни според техният жизнен цикъл. Той не се интересува от правителствената наредба през лятото да се придвижат стрелките на часовника с един час напред за да се използва по-пълноценно по-дългият летен ден. Той се съобразява само с жизненият цикъл на птичето ято, който е целогодишен, а не сезонен.

Когато хората сами взе­мат решение относно избор на пенсионна възраст е     по-справедливо и по-обществено ефективно, дори алтернати­вата да е несъвършенна.

 University of Foresty

Personal living strategy and retirement age

Krasimir Krivodolski

 

SUMMARY:

In this article, the author analyzes different retirement practices in European countries. Based on this they conclude, that the retirement age can be defined by an individual’s personal living strategy, as a variety of the marketing principle. The choice of a retirement age according to an individual’s “personal living strategy” plus a one time governmental subsidy to the date of retirement is more impartial and socially efficient, even with the personal alternative being imperfect.

ПОЛЗВАНА  ЛИТЕРАТУРА 

И. Петкова, ”Частен бизнес и лична жизнена стратегия” – ЕСИ С.1991 г. БАН

К. Криводолски, “Структура на конюнктурното време” сп.”Управление и устойчиво  развитие”, ISSN 1311-4506, С. ЛТУ,  2001 г., кн.3-4, 2001г. с.131-138;

 

бутон за социални мрежи

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=4514

Създадено от на дек. 19 2012. Част от Научни публикации, Новини. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Коментарите и пинг в момента са спрени.

Коментирането е спряно

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes