Потребителската кошница и политика

Потребителската кошница и изчисленият по нея индекс на потребителски цени са обект на различни политически практики.

Според международната методика на Евростат и МВФ конструирането на кошницата и изчисления по нея индекс трябва да е официалният измерител на инфлацията за дадена държава.

Националният статистически институт (НСИ) смята индексът в България ежемесечно и го сравнява с базисен период, предходна година = 100%. Кошницата включва 500 стоки и услуги, които са  крайно потребление за домакинства със среден доход. Съставът на кошницата, наречена „голяма потребителска кошница” е показана  на фигура №1 по групи.

Фиг. №1  „Голяма потребителска кошниа”

Преизчисления по тази кошница индекс отразява инфлацията от 1990 г. до 2012 г. В таблица № 1 са показани последните 12 г. от периода.

Таб.№1  Инфлационен индекс

Както може да се види от таблицата 2008 г. е с най-висока инфлация (12.3%), последвана от успокоен инфлационен процес – 2.8%, 2.4%. За първото полугодие на 2012 г. средния инфлационен индекс е 3.3%

КНСБ от своя страна наблюдава ”малка потребителска кошница”, според която институтът за социални и синдикални изследвания твърди, че поскъпването на храни, напитки и тютюневи изделия е 5,6%, а в годишен план ръстът е от 11,5%. На базата на тези данни КНСБ обяви, че едно четиричленно семейство може да живее добре в България с минимум 2000 лв. на месец

Но „малката потребителска кошница” се състои от 100 стоки и услуги. Съставът й е формиран по  критериите:

  • паричните разходи да с най-голямо тегло в бюджета на нискодоходните български домакинства и стоките и услугите да представляват минимума, без които е невъзможно нормално физическо и социално съществуване.

Поради тесния обхват на ”малката потребителска кошница”,  индексът изчислен по нея дава значителни отклонения и не трябва да се ползва за макроикономически показател.

 От друга страна изчисляването на  индекса е мотивирано с презумпцията, че нейният състав поддържа ниска, но задоволителна степен на жизнен стандарт.  Тезата позволява на синдиката да преговаря с правителство и работодатели при коригиране на колективните трудови споразумения в частния сектор и плащанията по  работни заплати, социални осигуровки и пенсии от държавния сектор.

Правителството има своя още по-малка потребителска кошница, наречената от министър М. Най­денов „социална кошни­ца“, която се състои от 11 стоки (Вж. Таб.№2)1

           

Таб.№ 2  „Социална кошни­ца“

Зе­меделският министър Мирослав Найденов на специал­на пресконференция обяви, че       в следващите три ме­сеца цените на тези единадесет основни храни ня­ма да се вдигат. Могат само да падат, ако съответният ма­газин реши това. Своеобразният мора­ториум е само за бъл­гарски стоки и първоначално ще дейс­тва само в търговски вериги с мага­зини в цялата страна     – Метро и Кауфланд. Очаква се „социално от­говорния“ им пример да последват и  други  вериги.

Министърът апелира и към малките бакалии, които нямат „буфе­ри“, да сторят същото. Той не се притеснява, че намесата на държа­вата в пазарните ме­ханизми ще до­веде до аномалии на по-късен етап, за­щото и сега в магази­ните се правели промоции  на по-ниски цени на стоки.

Никой не забранява промо­циите в България, няма да стане и дъм­пинг. Просто даваме глътка въздух на хора­та, докато се успокоят пазарите”. На въпроса от в.”Телеграф”: „Не се ли създават така очаквания у българите, че  всеки път, когато скочи цената на стока или услуга, държавата ще налага мораториум?”, Найденов отговори:  „Хората очакват да направим това. Години наред управниците стояха и им гледаха сеира. Нека да преценят, да направят сравнение с предишните.”

Но ако се влезе в малка бакалия ще се види различна картина от тази на правителствената „социална кошни­ца“ (Вж. Таб.№ 3)

Таб.№ 3    Сравнителна таблица

Видимо е, че цените на правителствената „социална кошница” са доста           по-високи от цените на същите стоки в малка бакалия.

ИЛИ:

1. „Голяма потребителска кошница”500 стоки и услуги се наблюдава от НСИ по методика на Евростат и МВФ. Изчисленият по нея инфлационен индекс за първо полугодие на 2012 г. е 3.3%

2. ”Малка потребителска кошница”100 стоки и услуги се наблюдава от КНСБ и Изчисленият по нея инфлационен индекс за 2012 г. е с ръст от 11,5%.

3. „Социална кошни­ца“- 10 стоки се наблюдава от Правителството и изчисленият  по нея среден инфлационен индекс за тримесечието август-октомври на 2012 г. е 45.19% или заложената инфлация е 15.06% на месец.

Следователно: Сборът от индексите на голямата и малка кошница е 14.80% (3.3% + 11.5% = 14.80%), което е с 0.25% по-ниско от предполагаемата правителствена инфлация.

В заключение може да се каже, че вместо да се правят политически предизборни трикове, ще е по-добре да се пристъпи към истинска икономическа политика към голямата потребителска кошница. Като първа стъпка за такава политика е Софийска стокова борса в ежедневен бюлетин да публикува цените на стоките и услугите от голямата потребителска кошница. Такова правителствено действие няма да противоречи на основния икономически закон – търсене и предлагане. Точно обратното, такъв бюлетин ще помогне на търсенето и предлагането в търговската мрежа на страната ни.

 CONSUMER BASKET AND POLITICS

Krasimir Krivodolski

University of Foresty

SUMMARY:

The article at hand presents an analysis of the “consumer basket” (Literal translation/буквален превод) being monitored by the National Institute of Statistics, the Confederation of Independent Trade Unions inBulgariaand the Bulgarian government. Based on this analysis, the author urges the latter to engage in a more serious economical politics towards the big “consumer basket”. As a first step of this politics, the author recommends the issuing of a daily bulletin by the “Sofia stock exchange”, containing the prices of products and services, included in the big “consumer basket”. According to the author, this bulleting could facilitate the supply and demand throughout the marketing network in the country.

Литература

П. Тодорова, Е. Иванова „През следващите 3 месеца замразяват цените на 10 храни” в.Телегаф, 3 Август 2012 г.

„Инфлация и индекси на потребителските цени – Данни”   http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=14

„Миро подгони кокошкарите” –  в. Капитал 10-16 март 2012 г.

социално споделяне

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=4525

Създадено от на дек. 19 2012. Част от Научни публикации. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Коментарите и пинг в момента са спрени.

Коментирането е спряно

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes