Нови образци на декларации за облагане на доходите на физическите лица

Новите данъчни декларации за 2013 г.През 2013 г. декларацията за доходите отново съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доход.   

http://www.nap.bg/news?id=1634

Образецът отново съдържа приложения и основна част. Попълват се само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доход.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физическите лица от източници в България

Приложение 1 (образец 2011) – Доходи от трудови правоотношения;

Приложение 2 (образец 2021) – Доходи от стопанска дейност като ЕТ;

Приложение 3 (образец 2031) – Доходи от друга стопанска дейност;

Приложение 4 (образец 2041) – Доходи от наем или от друго;

Приложение 5 (образец 2051) – Доходи от прехвърляне на права/имущество;

Приложение 6 (образец 2061)- Доходи от други източници;

Приложение 7 (образец 2071) – Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък;

Приложение 8 (образец 2081) – За притежавани акции…;

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ)

Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от доброволно осигуряване и застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват образец 2001а.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина.

От НАП напомнят още, че срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2012 г. е 30 април 2013 г.

Повече информация за попълването и декларирането на данъци, гражданите могат да получат по телефона на информационния център на НАП 0700 18 700, на цената на един разговор.

бутони за споделяне

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=4548

Създадено от на ян. 2 2013. Част от Закони, Икономика, Новини. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Коментарите и пинг в момента са спрени.

Коментирането е спряно

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes