Влизат в сила новите правила за паркиране в София

Живеещите в Синя и Зелена зона, които са подали документи за винетен стикер ще ползват гратисен период от един месец.

Живеещите в Синя и Зелена зона, които са подали документи за издаване на винетен стикер, но все още не са го получили, ще могат да паркират в границите на своята подзоната (виж картата в страницата на Центъра за градска мобилност), без да бъдат санкционирани. Не е необходимо да поставят документ, с който да обозначат колата си (входящ номер или копие от заявление).

От 1 септември до 1 октомври 2012 г. контрольорите и мобилните групи на ЦГМ ще проверяват по служебен път, дали за автомобила със съответния регистрационен номер, вече има подадени документи.

Граждани, които са подали документи от началото на месец август и вече притежават винетен стикер, за спазването на законовите срокове и ги уверява, че няма да бъдат поставени в неблагоприятно положение. Те също ще се възползват от едномесечния гратисен период и валидността на стикерите им автоматично ще се удължи до 1 октомври 2013 г.

Столична Община въвежда нови правила и зони за паркиране. Те влизат в сила от 01.09.2012 г.

ЛОКАЛНО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ППС НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ, ПОПАДАЩИ В ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

Съгласно Решение № 15599 от 17.12.2009 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 6988/2009, е отменен като незаконосъобразен целия Раздел 2.3. „Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес“ от Наредба за организация на движението на територията на Столична община.

Изменено е наименованието на Раздел 2.3. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 г., както следва – „Режим на локално платено паркиране на ППС на собственици на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране“.

ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА С РЕШЕНИЕ № 148 (ПО ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 22.03.2012 Г.) В НОДТСО ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01.09.2012 ГОДИНА

На улици, булеварди и площади – общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, кметът на Столична община със заповед въвежда режим на локално платено паркиране на ППС, чийто собственици притежават обособени жилищни имоти, в които същите собственици живеят и тези жилищни имоти попадат в зоните за почасово платено паркиране.

Собственици на ППС и използващите превозни средства по силата на право, различно от правото на собственост, притежаващи обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, имат право да паркират притежаваните от тях ППС, в границите на конкретна подзона, от зоните за почасово платено паркиране (в която попада адресът на жилищния имот), определени съгласно Приложение № 15 А (към чл. 50а, ал. 2) от НОДТСО:

 

spodelime.com

Кратък URL: http://www.sobstvenik.com/?p=4399

Създадено от на авг. 30 2012. Част от Закони, Новини. Може да се абонирате за коментарите към тази статия чрез RSS 2.0. Коментарите и пинг в момента са спрени.

Коментирането е спряно

Фирмено разузнаване онлайн!

Търсене в архива

Бюлетин

Фото галерия

Фирмено разузнаване онлайн!
Вход | Designed by Gabfire themes